Taustaa

MoistMaster Oy perustettiin ratkaisemaan lämmittämättömissä tiloissa vaanivaa kosteusongelmaa ja toisaalta vähentämään peruslämmitettyjen tilojen tarpeetonta lämpöenergian kulutusta. Kun syksyt ja talvet muuttuvat kosteammiksi ja lämpimämmiksi, kosteuden aiheuttamat vahingot lisääntyvät lämmittämättömissä kohteissa entisestään. Tämä koskee mm. talousrakennuksia, varastoja, ullakkoja, kellaritiloja, autotalleja, asuntovaunuja ja -autoja sekä vapaa-ajan rakennuksia. Lämmitystä tarvitaan vain tiettyinä aikoina ja se on mahdollista kohdistaa optimaalisesti siten, että energiaa säästyy merkittävästi verrattuna nykyisin käytettyyn tilojen peruslämmitykseen.

MoistMaster Oy:n syntyä edelsi pitkäaikainen kansainvälisestikin korkeatasoinen rakennusfysiikan tutkimustyö Tampereen teknillisessä yliopistossa ja nykyisessä Tampereen yliopistossa, jossa on selvitetty kosteusvaurioiden syntyä lämmittämättömissä rakennuksissa ja rakenteissa ja miten niitä voidaan välttää mahdollisimman pienellä lämpöenergian kulutuksella.

Työn tuloksena syntyi suunnitelma älykkäästä säätölaitteesta ja algoritmista, joka säätää lämpötilaa energiatehokkaasti siten, että sisätiloihin ei synny homeen kasvulle suotuisia olosuhteita.

Jotta tulokset tehdystä tutkimuksesta hyödyttäisivät tilojen omistajia ja käyttäjiä, osa tutkimusryhmän jäsenistä päätti perustaa yrityksen, jonka tehtävä oli viedä tuotekehitys päätökseen ja tuoda markkinoille helppokäyttöinen ja turvallinen laite jokaisen sitä tarvitsevan saataville.

MoistMaster Oy:n tavoite on vähentää vahinkoja ja haittoja, joita syntyy pohjoisten maiden ilmastossa sekä omaisuudelle että ihmisille. MoistMaster Oy tekee tämän sähköenergiaa, sähkötehoa ja hiilijalanjälkeä vähentäen.

MoistMaster Oy:lle on myönnetty Suomessa patentit: FI 129390 ja FI 129397.

Yritys

MoistMaster Oy kehittää tuotteita, joilla ajoittain tai kokonaan käyttämättömät tai varastokäytössä olevat tilat säilyvät kosteusturvallisina siten, että niissä käytetään mahdollisimman vähän lämmitysenergiaa. Yritys on perustettu huhtikuussa 2021, ja sen valmistamia säätölaitteita on ollut myynnissä tammikuusta 2022 alkaen.

Yrityksen kotipaikka on Tampere, ja laitteiden suunnittelu ja kokoonpano tehdään Suomessa.

Juha Vinha
Hallituksen puheenjohtaja
Rakennusfysiikan professori, TkT, Tampereen yliopisto

Professori Juha Vinha on ollut tutkimassa ja kehittämässä älykästä kuivana­pito­lämmitystä Tampereen teknillisellä yli­opistolla ja myöhemmin Tampereen yli­opistolla vuodesta 2004 lähtien. Hänen tutkimus­alansa on rakennus­fysiikka, joka käsittää rakennusten ja rakenteiden lämpö- ja kosteus­teknisen toiminnan sekä rakennusten energian­kulutuksen nykyisessä ja tulevaisuuden ilmastossa.

Juhani Heljo
Energia-asiantuntija

Juhani Heljo on toiminut vuoteen 2020 asti Tampereen yliopistossa (aiempi Tampereen teknillinen korkeakoulu) Rakentamis­taloudessa tutkijana ja projekti­päällikkönä. Erikois­alana on ollut rakennusten energia- ja elinkaari­talous. Hän on tarkastellut rakennusten energian­käytön määrää ja energian­käytön vähentämisen taloudel­lisuutta rakennus­osatasolta koko Suomen rakennus­kannan tasolle. Tarkasteluissa on tarvinnut ottaa huomioon rakennus­fysiikka, sisäilmasto, viihtyvyys, yksityistalous ja kansantalous.

Juho Kantanen
Tuotekehityspäällikkö

Sähkövoimatekniikan insinööri sekä Säätö-ja Automaatio­tekniikan DI. 35 vuoden kokemus automaatio­projekteista, säätö­piirien virityksestä, käyttöön­otoista ja ohjelmoinnista.